พาราณสีเป็นทางผ่านของ แม่น้ำคงคา อันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดีย

และแม่น้ำคงคาตอนที่ผ่านเมืองพาราณสีนั้น   ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สามารถใช้ล้างบาปมนุษย์ได้

แม่น้ำคงคาตอนที่ไหนผ่านเมืองพาราณสีนั้น ไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ ซึ่งไม่ปรากฏในแห่งอื่นๆของประเทศอินเดี

 “พาราณสีเป็นเมืองที่มีท่านำลงสู่แม่น้ำคงคามากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดสร้างโดยกษัตริย์และมหาเศรษฐีในอดีต หลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ชาวฮินดูเลื่อมใสและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัดที่จะพากันอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคา

 เชื่อกันอย่างจริงจังตลอดมานับพันๆปีว่าเมื่อทำบาปแล้ว หากไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา บาปนั้นจะหมดสิ้นไป ในวันหนึ่งๆจะมีผุ้คนพากันไปอาบน้ำล้างบาปกันเต็มท่าน้ำไปหมด โดยเฉพาะท่าอัศวเมธ เมืองพาราณสี

ยิ่งวันเพ็ญเดือนสิบสองด้วยแล้ว ชาวฮินดูจากทั่วทุกสารทิศ จะพากันมุ่งหน้าสู่นครพาราณสี เพียงเพื่อจะล้างบาปที่แม่น้ำคงคา ช่วงเดือนเพ็ญเดือนสิบสอง ฝูงชนนับแสนหลั่งไหลตามกันไปสู่แม่น้ำคงคา

อ่านต่อได้ที่นี่นะคะ
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=172410&topic_id=174568

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=172410&topic_id=174568

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By ชบา on 2010-01-28 08:07